Vivre la vie au maximum

Just another bored teenager.

I hate when people assume shit. Just ask me & I’ll tell you.
wtf-icanrelate (via luxury-andfashion)

(via luxury-andfashion)

kushandwizdom:

Good Vibes HERE
Ang swerte mo kung may lalaking magsasabi sayong:

tynseniger:

"Sabihin mo lang kung sawa ka na at kung ayaw mo na, para alam ko kung liligawan ulit kita"

(via kayeelangankita)

Just so you know this feeling’s taking control of me, and I can’t take it……
kushandwizdom:

Good Vibes HERE
reblog with  841 notes
radical-illusion:

This book makes me cry so much omg
unhappy. empty. confused.
Good morning, i’m gonna sleep na~